radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Visuma teisinių, organizacinių ir techninių priemonių, taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklą vykdančių asmenų ir (ar) jų darbuotojų kompetencijų, kurių tikslas – eksploatuojant radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį išvengti nekontroliuojamo ir nepageidaujamo radioaktyviųjų atliekų poveikio žmonėms ir aplinkai. ryšiai: susijęs terminasradioaktyviosios atliekos susijęs terminasradioaktyviųjų atliekų tvarkymas šaltinis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo vadybos sistema — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Visuma radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį eksploatuojančios organizacijos nustatytų organizacinių priemonių, procedūrų ir veiksmų, kuriais siekiama tinkamai įgyvendinti teisės aktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio projektas — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Visuma normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų dokumentų, kuriuose pateikiami radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio sprendiniai (aiškinamoji dalis, statinio ar jų grupės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo nutraukimas — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginyje nusprendus, kad jis niekada nebebus naudojamas pagal pagrindinę paskirtį. atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį eksploatuojanti organizacija — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Juridinis asmuo, kuriam išduota radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo licencija. atitikmenys: angl. operator of radioactive waste management facility rus. организация,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Branduolinės energetikos objektas, kurio pagrindinė paskirtis – tvarkyti radioaktyviąsias atliekas. Bet kuris radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys, egzistuojantis įsigaliojant šiam… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio aikštelė — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Nustatytas ribas turinti teritorija, kurioje yra statomas (statybvietė), pastatytas, eksploatuojamas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys ar tiriama ir (ar) vertinama galimybė jį statyti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų saugojimas — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Radioaktyviųjų atliekų laikinas kaupimas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginyje, kuriame jos izoliuojamos kontroliuojant poveikį žmonėms ir aplinkai, kol pasiekiami nebekontroliuojamieji… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų atliekynas — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys, į kurį dedamos radioaktyviosios atliekos neketinant jų išimti. atitikmenys: angl. radioactive waste disposal facility vok. Endlager der radioaktiven… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų saugykla — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys radioaktyviosioms atliekoms laikinai saugoti. atitikmenys: angl. radioactive waste storage facility rus. хранилище радиоактивных отходов ryšiai:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų perdavimo aktas — statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Dokumentas, kuriuo patvirtinamas tvarkomų radioaktyviųjų atliekų turėtojas, atsakingas už jas. nuoroda http://www3.lrs.lt/cgi bin/preps2?Condition1=216862&Condition2= atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”